Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 00:07

寄韋秀才

荊台蘭渚客,
寥落共含情。
空館相思夜,
孤燈照雨聲。

 

Ký Vi tú tài

Kinh Đài Lan Chử khách,
Liêu lạc cộng hàm tình.
Không quán tương tư dạ,
Cô đăng chiếu vũ thanh.

 

Dịch nghĩa

Khách Lan Chử ở chốn Kinh Đài
Cùng ngậm ngùi vì cảnh lênh đênh
Đêm mong nhớ ở nơi quán vắng
Ngọn đèn con soi vào tiếng mưa


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Khách Lan Chử chốn Kinh Đài
Lênh đênh chung cảnh đôi nơi cùng sầu
Canh khuya quán vắng nhớ nhau
Hắt hiu một ngọn đèn dầu đêm mưa


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Người Lan Chử, kẻ Kinh Đài,
Tình thâm còn giữ, đường dài còn đưa.
Quán không, nhớ mấy cho vừa,
Đèn đêm leo lét, tiếng mưa lạnh lung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khách Lan Chử ở Lan Đài
Ngậm ngùi tình bạn nối hai tâm hồn
Quán khuya chung nỗi chờ mong
Tiếng mưa đối ngọn đèn chong đêm buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Là viễn khách Kinh Đài, Lan Chử
Tuy đôi nơi vẫn nhớ đến nhau
Đêm nay bên ngọn đèn dầu
Nhớ ông quán vắng mưa mau bên ngoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạn văn ở chốn Lan Đài
Ngậm ngùi thân phận nỗi đời lênh đênh
Canh khuya quán vắng buồn tênh
Đèn con soi bóng mưa đêm lập loè

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Kinh Đài, Lan Chử nhớ hành trình
Xa cách nay khôn dãi mối tình
Ngơ ngẩn vì ai đêm quán vắng
Tiếng mưa rí rách ngọn đèn xanh


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời