Sắc thái Sở bao trùm Thanh Thảo
Gió thu làm sạch ráo Động Đình
Chùa hồ mưa nhỏ đêm thanh
Bãi xa thấp thoáng vầng trăng lặn dần
Có tiếng chèo không gian rộng lớn
Lại dân chài trong tối hát hò
Muốn lên thuyền nổi gió to
Đưa ta thẳng tới bến bờ sao Ngưu

tửu tận tình do tại