Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 15:39

古詞

一合相思淚,
臨江灑素秋。
碧波如會意,
卻與向西流。

 

Cổ từ

Nhất hợp tương tư lệ,
Lâm giang sái tố thu.
Bích ba như hội ý,
Khước dữ hướng tây lưu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Góp đầy những lệ tương tư
Ra sông rưới xuống mùa thu u sầu
Sóng xanh như biết ý nhau
Về tây sóng chảy nôn nao đến người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tương tư, lệ hợp nhất,
Theo nước, mưa thu trong.
Sóng biếc như chìu ý,
Về tây cùng cuộn dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Góp đầy hạt lệ tương tư
Ra sông rưới những giọt thu u sầu
Sóng xanh như biết lòng nhau
Về tây cuồn cuộn chảy mau đến người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Góp những lệ nhớ nhau làm một
Đem ra sông mà rót thu ngày
Sóng xanh như hiểu ý ngay
Ngược dòng mang tới hướng tây cho người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời