Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 15:54

洞庭入澧江寄巴丘故人

四月桑半枝,
吳蠶初弄絲。
江行好風日,
燕舞輕波時。
去事旋成夢,
來歡難預期。
唯憑東流水,
日夜寄相思。

 

Động Đình nhập Lễ Giang ký Ba Khâu cố nhân

Tứ nguyệt tang bán chi,
Ngô tàm sơ lộng ty.
Giang hành hảo phong nhật,
Yến vũ khinh ba thì.
Khứ sự toàn thành mộng,
Lai hoan nan dự kỳ.
Duy bằng đông lưu thuỷ,
Nhật dạ ký tương ti (tư).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng tư dâu trụi nửa cành
Tằm Ngô bắt đầu nhả tơ
Đi thuyền trên sông mùa đẹp
Yến đùa dỡn sóng lơ thơ
Chuyện xưa đã thành mộng mị
Kỳ tới biết lúc nào vui
Xuôi đông gửi theo dòng nước
Đêm ngày bao nỗi tương tư

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng tư dâu hái xong một nửa
Tầm xứ Ngô đã nhả tơ rồi
Đi sông nắng gió dịu trời
Sóng lăn tăn nhẹ lả lơi én đùa
Chuyện cũ đã được đưa vào mộng
Tương lai thì khó dự định vui
Chỉ còn nhờ nước đông xuôi
Gửi bao nỗi nhớ bồi hồi ngày đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời