Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
13 bài thơ
Tạo ngày 14/06/2014 13:12 bởi hongha83
Lý Quý 李季 (1922-1980) là nhà thơ hiện đại Trung Quốc, tên thật là Lý Chấn Bằng 李振鹏, quê ở Đường Hà, Hà Nam, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Ông tham gia cách mạng từ lúc còn thiếu niên. Năm 1938, Lý Quý đi Diên An học Đại học Quân chính chống Nhật, sau khi tốt nghiệp, ông trở thành bộ đội công tác tại Bát lộ quân. Mùa đông năm 1942, ông quay về Diên An. Ông làm giáo viên tiểu học tại Tam Biên, Thiểm Bắc đồng thời thâm nhập sinh hoạt quần chúng. Ông mất năm 1980, thọ 58 tuổi.

Tác phẩm:
- Vương Quý và Lý Hương Hương 王贵与李香香 (truyện thơ, 1945)
- Dương Cao truyện 杨高传 (truyện thơ)
- Ngọc Môn thi sao 玉门诗抄