Gửi đồng chí Hoàng Trung Thông, người bạn Việt Nam

Đọc thư đồng chí ở công trường
Lửa giận như bừng cháy ruột gan
Căm giận hoá thành muôn lớp sóng
Còn sâu hơn cả sóng sông Hoàng!

Triệu mắt căm hờn nhìn Phú Lợi
Đồng thanh nguyền rủa bầy lang sói
Ngọn cờ thập ngoặc nhục buông xuôi
Táng tận lương tâm của giống người

Gieo giống tình yêu gặt hạnh phúc
Gieo giống thù hằn được thù hằn
Ngày chết bầy lang rồi đến lúc
Tự đem thòng lọng buộc vào thân!

Nhìn bờ Nam hái bóng dừa xanh
Gửi mảnh lòng tôi cháy nhiệt tình
Việt Nam thân thiết anh em ruột
Tin cậy Trung Hoa đứng cạnh mình


Nguồn: Việt Nam trong lòng bè bạn (tập thơ văn nước ngoài viết về Việt Nam), NXB Văn học, 1960
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)