Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 15/06/2014 13:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/06/2014 13:43 bởi hongha83
Chương này gồm 5 phần:
1. Lão hai Thôi thu tô
2. Vương Quý làm công
3. Lý Hương Hương
4. Hái rau đắng
5. Hai đồng bạc