Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 14/06/2014 21:23 bởi hongha83
Chương này gồm 4 phần:
1. Làm cách mạng
2. Mặt trời nào mọc ở hướng Tây
3. Cắm cờ hồng giữa bến Tử Dương
4. Tự do kết hôn