Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2011 21:18

送韓揆之江西

看指折楊柳,
別恨轉依依。
萬里江西水,
孤舟何處歸?
湓城潮不到,
夏口信應稀。
唯有衡陽雁,
年年來去飛。

 

Tống Hàn Bát chi Giang Tây

Tương khan chỉ dương liễu,
Biệt hận chuyển y y.
Vạn lý Giang Tây thuỷ,
Cô chu hà xứ quy.
Bồn Thành triều bất đáo,
Hạ Khẩu tín ưng hy.
Duy hữu Hành Dương nhạn,
Niên niên lai khứ phi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nhìn nhau chỉ dương liễu
Lá động hận chia ly
Dòng thẳm Giang Tây chảy
Thuyền côi lạ chốn đi
Bồn Thành không sóng vỗ
Hạ Khẩu ít tin về
Duy nhạn Hành Dương cũ
Năm năm đây đó bay


Nguồn: Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn nhau rồi thì cùng bẻ liễu
Hận biệt ly vẫn kiểu như xưa
Sông Tây vạn dặm có thừa
Đêm nay thuyền nhỏ nghỉ ưa bến nào?
Triều Bồn Thành không cao không thấp
Hạ Khẩu thì tin tức vắng thưa
Hành Dương lũ nhạn ngẩn ngơ
Hàng năm vẫn cứ lại qua đều đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn nhau chỉ dương liễu thôi,
Hận chia ly vẫn kiểu đời như xưa.
Dòng thẳm Giang Tây chảy vừa,
Thuyền côi biết chốn nào đưa khách về.
Bồn Thành không sóng vỗ về,
Hạ Khẩu tin tức ít về biết sao.
Duy có Hành Dương nhạn vào,
Năm năm đây đó bay ào lại qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời