Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 13:50

Ai làm cầu bắc qua sông
Cho bờ em lại phải lòng bờ anh
Ai cho chim cả trời xanh
Để đầy tiếng hót trện cành yêu đương
Ai cho thuyền vượt sóng cồn
Anh bẻ lái, em giương buồm đi xa...

Thơ nào nói đến đôi ta
Nghe tình yêu đã chảy ra cuộc đời


Nguồn: Lý Phương Liên, Ca bình minh, NXB Văn học, 2011