Hôm nào làm việc hết mình
là đêm ấy ngủ ngon
Đêm nào em cũng ngủ ngon

Khi ngủ
Cánh tay trần em gối đầu
Hai chân duỗi thẳng
Và sau giấc mơ thoang thoảng
Cái đầu ngủ say...

Khi ngủ chỉ có trái tim không ngủ
Đập nhẹ hơn ban ngày
Nhịp đập êm như nôi say
và văng vẳng giọng ru trầm dìu dặt

Ru rằng:
Tay ơi hãy ngủ ngon
Em đáng được ngủ ngon

Ru rằng:
Chân ơi hãy ngủ ngon
Em đáng được ngủ ngon

Ru rằng:
Đầu ơi hãy ngủ ngon
Em đáng được ngủ ngon

Nghe lời ru trong đêm
Em yên lòng ngủ ngon

Nghe lời ru trong đêm
Em đi vào ngày mới

Và em tin: Ngày qua ngày tiếp nối
Đêm nào em cũng ngủ ngon...


Nguồn:
1. Lý Phương Liên, Ca bình minh, NXB Văn học, 2011
2. Vườn năm nhà, thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà văn, 2015