Ra khỏi động phòng dáng mảnh mai
Cành hoa lướt đất lụa buông dài
Bên quân đính chặt đôi uyên nhỏ
Hương thoảng sen vàng bước bước bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)