Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 5 bản dịch, 2 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 10:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/12/2008 10:45

贈藥山高僧惟儼其一

煉得身形似鶴形,
千株松下兩函經。
我來問道無餘說,
雲在青天水在瓶。

 

Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 1

Luyện đắc thân hình tự hạc hình,
Thiên châu tùng hạ lưỡng hàm kinh.
Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết,
Vân tại thanh thiên thuỷ tại bình.

 

Dịch nghĩa

Luyện tập thân hình cho được như thân hạc,
Dưới ngàn gốc tùng có hai hộp đựng kinh.
Ta đến hỏi đạo lý không nói dư lời,
Như mây tại trời xanh, như nước trong bình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Tu luyện thân hình như dáng hạc
Dưới thông ngàn gốc, hai hòm kinh
Đáp lời hỏi Đạo, không thừa chữ:
"Mây tại trời xanh, nước ở bình"


Nguồn: Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Giống hạc, thân hình đã luyện xong,
Hai hòm kinh sách dưới ngàn thông.
Ta tìm hỏi Đạo, không dư chữ,
Nước ở trong bình, mây cõi không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên của Lý Ngao.

Tôi thấy từ điển Hán-Việt của Thiều Chửu phiên âm chữ 翶  là “cao”.
Vả chăng trong quyển “Vườn thiền rừng ngọc”, tại tắc 19 (Lý Cao vấn đạo), người dịch vẫn phiên âm là “cao”, với nội dung như sau:

  Đời Đường, Lý Cao tự là Tập Chí, đến tham vấn Dược Sơn. Dược Sơn chỉ trời, chỉ đất, rồi hỏi:
-- Hiểu chăng?
-- Chẳng hiểu!
Dược Sơn bảo:
-- Mây trên trời xanh, nước trong bình.
Cao liền nói kệ:

Luyện được thân hình tợ hạc hình
Cội tùng bày trí hai hòm kinh
Tôi nay đến hỏi không gì khác
Mây ở trời xanh, nước tại bình.

(Theo Truyền đăng, quyển 14).


Nguồn: “Vườn thiền rừng ngọc”, Thông Thiền dịch, nhà xuất bản TPHCM, 2001.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ngao/Cao

Cháu xem trong Khang Hy từ điển thì chú thích âm là "ngao", giống âm của chữ 遨 (ngao trong "ngao du"). Trong đó không có âm theo Đường vận, nhưng có theo Quảng vận (được xây dựng vào đời Bắc Tống, chỉ ngay sau đời Đường). Vậy âm là Ngao theo cháu có lẽ hợp lý hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Luyện được thân cao tựa hạc hình
Dưới ngàn cây thông hai bộ kinh
Tôi đến hỏi Thiền lời vừa đủ
Như mây ở trời nước ở bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Luyện thân hình được như thân hạc
Dưới ngàn thông hai hộp đựng kinh
Chỉ hỏi đạo, không thuyết trình
Như mây trời biếc, nước bình tự nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Luyện thân hình được như thân hạc
Kinh sách hai hòm dưới gốc thông
Hỏi Đạo, đáp không dư một chữ
Mây xanh trời biếc, nước bình trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời