Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2007 20:12

宮中題

輦路生秋草,
上林花滿枝。
憑高何限意,
無復侍臣知。

 

Cung trung đề

Liễn lộ sinh thu thảo,
Thượng Lâm hoa mãn chi.
Bằng cao hà hạn ý,
Vô phục thị thần tri.

 

Dịch nghĩa

Cỏ mùa thu đã mọc trên đường xe kéo
Hoa nở đầy cành trong vườn Thượng Lâm
Ý thơ cao xa ngoài hạn định
Bọn quan hầu làm sao hiểu được


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Lối xe cỏ thu dầy
Thượng uyển cành hoa say.
Ý cao ngoài hạn định
Bọn hầu sao hiểu đây!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đường xe thu mọc cỏ,
Vườn Thượng nhánh đầy hoa.
Ý tứ dâng cao vút,
Quan hầu chẳng biết qua.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đường vua cỏ thu mọc
Vườn Thượng hoa nở đầy
Ý tứ cao vời vợi
Quan hầu sao biết đây


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lối xe cỏ thu lấp,
Thượng uyển, cành trĩu hoa.
Ý khí cao vòi vọi,
Quan hầu nào hiểu ta!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Cỏ thu xanh biếc đường vua
Vườn Thượng Lâm rộ sắc hoa trên cành
Ý thu vời vợi thoáng nhanh
Quan hầu nào biết lòng mình nghĩ sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường xe loan có thu mọc khắp
Vườn Thượng lâm hoa ngập trên cành
Ngôi cao ý cả chẳng thành
Không còn cơ hội trung thần hiểu ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời