14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ:
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2020 23:04

生老病死

生老病死,
自古常然。
欲求出離,
解縛添纏。
迷之求佛,
或之求禪。
禪佛不求,
杜口無言。

 

Sinh lão bệnh tử

Sinh lão bệnh tử,
Tự cổ thường nhiên.
Dục cầu xuất ly,
Giải phọc thiêm triền.
Mê chi cầu Phật,
Hoặc chi cầu thiền.
Thiền Phật bất cầu,
Đỗ khẩu vô nghiên (ngôn).

 

Dịch nghĩa

Sinh lão bệnh tử,
Lẽ thường xưa nay vẫn thế.
Muốn cầu siêu thoát,
Nhưng cởi trói cũng chính là buộc chặt thêm.
Mê muội thì mới cầu Phật,
Nhầm lẫn thì mới cầu thiền.
Chẳng cầu thiền, chẳng cầu Phật,
Mím mồm lại, không nói gì.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Sinh lão bệnh tử,
Là lẽ tự nhiên.
Muốn cầu siêu thoát,
Càng trói buộc thêm.
Mê, phải cầu Phật,
Hoặc, phải cầu thiền.
Chẳng cầu thiền, Phật,
Mím miệng ngồi yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh già bệnh chết ở trên đời,
Vẫn thế xưa nay thường kiếp người.
Siêu thoát muốn cầu ngay khó được,
Nhưng càng cởi trói buộc thêm thôi.
Phật, Tiên mê muội mới cầu khẩn,
Thiền tĩnh lẫn nhầm thì mới cầu.
Thiền, Phật bạc vàng cầu chẳng được,
Mím mồm, không nói an nhiên ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tử sinh bệnh lão trên đời,
Lẽ thường vẫn thế bao thời xưa nay.
Muốn cầu siêu thoát được ngay,
Nhưng càng cởi trói là dày buộc thêm.
Mê lầm cầu Phật cầu Tiên,
Vì nhầm thì mới cầu thiền, cầu an.
Chẳng cầu thiền, Phật, bạc vàng,
Mím mồm, không nói mà an nhiên ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời