Qua rừng thưa thấy cây cầu nhỏ
Vào rừng sâu chuối đỏ, dương xanh
Mắt xem phân biệt ngọn ngành
Trong đầu nhớ mãi sao đành lãng quên

tửu tận tình do tại