Trước cung Thái Ất liễu xanh
Chùa Thiên Thanh có tiếng oanh gọi bầy
Mặt hong gió ấm hết say
Xuyên hoa trời chếch về tây, lạc đường

tửu tận tình do tại