送司馬先生

蓬閣桃源兩處分,
人間海上不相聞。
一朝琴裏悲黃鶴,
何日山頭望白雲?

 

Tống Tư Mã tiên sinh

Bồng các Đào Nguyên lưỡng xứ phân,
Nhân gian hải thượng bất tương văn.
Nhất triêu cầm lý bi hoàng hạc,
Hà nhật sơn đầu vọng bạch vân?

 

Dịch nghĩa

Bồng Lai và Đào Nguyên là hai nơi đã phân định rõ,
Cõi người và cõi tiên không thấy nhau.
Một sáng nơi có đàn sáo, hạc vàng bay mất, để lại tiếc thương,
Ngóng trông mây trắng trên đầu núi, ngày nào ông trở lại?


Tư Mã tiên sinh tức Tư Mã Thừa Trinh (655-735), một đạo sĩ tu tiên đắc đạo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bồng Lai với Đào Nguyên đã định
Chốn nhân gian không dính cõi tiên
Sáng nao cưỡi hạc bay lên
Ngày nào mây trắng ngóng tiên trở về?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồng, Đào vốn đã chia phân
Tục, tiên hai cõi khôn gần được nhau
Hạc, đàn một sớm còn đâu
Đầu non mây trắng chừng bao lâu về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bồng Lai phân định với Đào Nguyên,
Cõi người không thấy được cõi tiên.
Hạc đàn một sáng thương tiếc mất,
Đầu non mây trắng ngóng ông liền?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bồng Lai phân biệt Đào Nguyên,
Cõi người không thấy cõi tiên được nào.
Hạc đàn một sáng bay cao,
Đầu non mây trắng ông bao giờ về?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Đào Nguyên Bồng Các đôi nơi
Tiên, người hai cõi chẳng thời thấy nhau
Tiếc thương hoàng hạc bay đâu
Ngóng mây đầu núi bao lâu ông về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời