Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 06:58

春詞

日高閒步下堂階,
細草春莎沒繡鞋。
折得玫瑰花一朵,
憑君簪向鳳凰釵。

 

Xuân từ

Nhật cao nhàn bộ há đường giai,
Tế thảo xuân toa một tú hài.
Chiết đắc mai côi hoa nhất đoá,
Bằng quân trâm hướng phụng hoàng sai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Ngày trưa thả bộ xuống thềm
Hài thêu phủ dưới êm đềm cỏ xuân
Mai côi hái dáng ngập ngừng
Nhờ anh cài vội lên trâm phượng hoàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng lên cao, thềm nhà bước xuống
Cỏ mịn êm phủ kín hài da
Hái xong một đoá hồng hoa
Nhờ anh cài cắm lên thoa phụng hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nắng cao yễu điêu bước qua thềm
Lá ấu kín hài cỏ mịn êm.
Hái được mai cô hoa một đoá
bên thoa phụng bạn cài giùm em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời