Đã nhiều năm chẳng về hiên đông
Chốn cũ không phòng, sư đã vong
Ngày lạnh xác xơ, còn cảnh vật?
Ao khô bên cạnh xác cây thông

tửu tận tình do tại