送李回

知君官屬大司農,
詔幸驪山職事雄。
歲發金錢供御府,
晝看仙液注離宮。
千岩曙雪旌門上,
十月寒花輦路中。
不睹聲明與文物,
自傷流滯去關東。

 

Tống Lý Hồi

Tri quân quan thuộc Đại tư nông,
Chiếu hạnh Ly Sơn chức sự hùng.
Tuế phát kim tiền cung ngự phủ,
Trú khan tiên dịch chú ly cung.
Thiên nham thự tuyết tinh môn thượng,
Thập nguyệt hàn hoa liễn lộ trung.
Bất đổ thanh minh dữ văn vật,
Tự thương lưu trệ khứ quan đông.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Biết anh quan chức Đại tư nông
Xe ngự Ly Sơn chức trách hùng
Năm phát bạc tiền hầu phủ ngự
Ngày coi suối ấm rót ly cung
Vách ngàn tuyết ráng đường cơ rợp
Hoa lạnh đầu đông lối kiệu lồng
Văn vật thanh danh đâu đó nhỉ
Tự thương nấn ná bước Quan Đông


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được biết chức Đại tư đang giữ
Tới núi Ly làm vụ hùng hơn
Trong năm tiền phát hoàng cung
Rượu tiên coi rót ly cung ban ngày
Tuyết ban mai phủ đầy ngàn núi
Theo xe vua đông tới lạnh hoa
Thấy đâu tăm tiếng tài ba
Tự thương chậm chạp đi ra cổng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biết anh quan Đại tư nông,
Ly Sơn xe ngự chức trông mạnh hùng.
Trong năm phát bạc hoàng cung,
Ngày coi rượu rót ly cung ban ngày.
Vách ngàn tuyết sáng phủ đầy,
Tháng mười hoa lạnh liễn bày kiệu vua.
Thanh danh văn vật đâu thưa,
Tự thương trì trệ đi về Quan Đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời