15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 05:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/05/2006 07:47

宿瑩公禪房聞梵

花宮仙梵遠微微,
月隱高城鐘漏稀。
夜動霜林驚落葉,
曉聞天籟發清機。
蕭條已入寒空靜,
颯遝仍隨秋雨飛。
始覺浮生無住著,
頓令心地欲皈依。

 

Túc Oánh công thiền phòng văn phạn

Hoa cung tiên phạn viễn vi vi,
Nguyệt ẩn cao thành chung lậu hy.
Dạ động sương lâm kinh lạc diệp,
Hiểu văn thiên lại phát thanh ky.
Tiêu điều dĩ nhập hàn không tĩnh,
Táp đạp nhưng tùy thu vũ phi.
Thủy giác phù sinh vô trụ trước,
Đốn linh tâm địa dục quy y.

 

Dịch nghĩa

Từ cung hoa tiếng tụng kinh văng vẳng xa đưa,
Trăng khuất thành cao, giọt đồng hồ rời rạc.
Ban đêm, rừng sương xao động làm lá rụng xào xạc,
Sáng sớm, nghe sáo trời khiến lòng lâng lâng.
Lặng lẽ như tuôn vào khoảng không lạnh vắng,
Ào ạt như đổ theo cơn mưa thu xối xả.
Mới biết kiếp phù sinh không có gì ổn định,
Hãy đem cõi lòng xin theo đạo phật.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chùa bên kinh Phật tiếng đưa xa,
Giọt chậm, thành cao bóng nguyệt tà.
Lá rụng, rừng sương đêm xáo xác,
Trời trong, sáo gió sớm chan hòa.
Khoan thai, bầu khí ngoài thông lặng,
Dồn dập, mưa thu đổ mái nhà.
Mới biết vô thường là cõi thế,
Quy y xin nguyện cõi lòng ta...


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tiếng kinh chùa bụt vẳng xa
Thưa thưa giọt lậu tà tà bóng trăng
Đêm ghê sương rụng lá rừng
Sáng nghe thiên lại lâng lâng cõi lòng
Thoạt im phăng phắc ngoài không
Lại ào ào tới bay cùng mưa thâu
Ngẫm thân phù thế về đâu
Khiến người tỉnh ngộ đem đầu quy y


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoa-Cung kinh Phạn vang xa,
Đồng hồ nhỏ chậm, trăng ngà, tường cao.
Rừng sương, lá rụng lao xao,
Sáo trời nghe sớm, sạch bao nỗi lòng.
Tiêu điều lạnh ngắt không trung,
Ào ào như lẫn vào cùng mưa Thu.
Kiếp phù sinh trụ mãi ru?
Quy y Tam-Bảo, mau tu tâm này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ chùa hoa tiếng kinh văng vẳng
Đồng hồ lơi, trăng lặn sau thành
Sương đêm xao động lá rừng
Sáng nghe tiếng gió thấy trong sạch lòng
Buồn bã đã hư không lạnh nhập
Nước mưa thu tuôn đập ào ào
Kiếp phù sinh thấy chẳng bao
Muốn thân nương tựa ngay vào Phật môn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phớc Hậu

Chùa hoa xa vọng kệ kinh ngân
Rời rạc giọt hồ, thành lấp trăng.
Đêm động móc rừng đầy xác lá
Sáng ru tiếng sáo sạch lòng trần.
Lạnh lùng bầu khí thêm buồn bả
Ào ạt mưa thu tiếng rập rầm
Bỗng ngộ cuộc đời không ổn định
sinh lòng tìm cửa Phật nương thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung hoa kinh tụng tiếng xa khơi,
Trăng khuất thành cao, giọt lậu rời.
Xao động rừng đêm sương lá rụng,
Lâng lâng lòng sớm nghe sáo trời.
Lặng yên tuôn đổ khoảng không vắng,
Xối xả đổ theo mưa dạt dào.
Biết kiếp phù sinh không ổn định,
Xin theo đạo phật lòng đem vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời