Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2014 13:23

遇劉五

洛陽一別梨花新,
黃鳥飛飛逢故人。
攜手當年共為樂,
無驚蕙草惜殘春。

 

Ngộ Lưu ngũ

Lạc Dương nhất biệt lê hoa tân,
Hoàng điểu phi phi phùng cố nhân.
Huề thủ đương niên cộng vi lạc,
Vô kinh huệ thảo tích tàn xuân.

 

Dịch nghĩa

Từ khi chia tay ở Lạc Dương, hoa lê đã nở đợt mới,
Chim lông vàng bay bay, gặp lại bạn cũ.
Bạn cùng trang lứa nắm tay nhau cùng vui,
Không lạ gì hoa huệ cố níu kéo xuân tàn.


Lưu ngũ thân thế không rõ, có lẽ là một bạn cũ của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biệt Lạc Dương hoa lê nở mới
Chim vàng bay, gặp lại người xưa
Nắm tay bạn cũ vui đùa
Khác gì hoa huệ vẫn ưa xuân tàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhạc Dương vừa biệt hoa lê mới
Phấp phới vàng anh gặp cố nhân
Tay nắm cùng vui năm lại đến
Lạ gì cỏ huệ tiếc xuân tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạc Dương biệt nở lê lần hai,
Gặp cố nhân chim vàng lượn bay.
Vui vẻ nắm tay cùng chúng bạn,
Lạ gì hoa huệ níu xuân phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lê nở thêm, rời Lạc Dương,
Cố nhân gặp lại chim vàng bay bay.
Đồng niên bạn vui nắm tay,
Lạ gì hoa huệ níu hoài tàn xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời