Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 04:49

寄韓鵬

為政心閑物自閑,
朝看飛鳥暮飛還。
寄書河上神明宰,
羨爾城頭姑射山。

 

Ký Hàn Bằng

Vi chính tâm nhàn vật tự nhàn,
Triêu khán phi điểu mộ phi hoàn.
Ký thư Hà Thượng thần minh tể,
Tiện nhĩ thành đầu Cô Dịch sơn.

 

Dịch nghĩa

Làm việc quan, lòng thảnh thơi thì cảnh cũng thảnh thơi,
Sớm xem chim bay đi, chiều (xem chim) bay về.
Gửi thư cho quan tể tướng sáng suốt ở Hà Thượng,
Núi Cô Dịch bên thành là nguồn vui của ông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Triều chính, tâm nhàn cảnh cũng nhàn,
Nhìn chim đi sớm, lại chiều tàn.
Gửi thư tể tướng nơi Hà Thượng,
Cô Dịch, nguồn vui tại mé thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Việc quan tâm vật đều nhàn,
Sớm chiều ngồi ngắm những đàn chim bay.
Gửi thư Hà Thượng tể hay,
Đẹp thay Cô Dịch núi này xanh tươi.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Việc bận, lòng nhàn cảnh thảnh thơi,
Sáng chiều say ngắm cảnh chim trời.
Thư cho quan tể nơi Hà Thượng,
Cô Dịch thành bên núi tuyệt vời.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Làm quan, tâm rảnh, cảnh nhàn,
Xem chim bay sớm, chiều tàn bay lui.
Gửi quan Hà Thượng sõi đời,
Thành trên Cô Dịch là nơi tuyệt vời...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm việc quan tâm nhàn việc rảnh
Chim sáng chiều bay thảnh thơi xem
Gửi về Hà Thượng thần tiên
Núi Cô Dịch vốn là miền ông ưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc quan nhàn cảnh thảnh thơi lòng,
Xem sớm chim bay chiều tụ đông.
Thư viết gửi tin quan tể tướng,
Bên thành Cô Dịch nguồn vui ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc quan nhàn cảnh nhàn lòng,
Sớm xem chim tản chiều trông chim về.
Gửi tể tướng Hà Thượng kề,
Bên thành Cô Dịch bốn bề ông vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Công việc, lòng nhàn cảnh cũng hay
Sớm chiều vui ngắm cánh chim bay
Gởi quan tể tướng nơi Hà Thượng
Cô Dịch thành bên sắc đẹp  thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời