15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2014 13:21

野老曝背

百歲老翁不種田,
惟知曝背樂殘年。
有時捫虱獨搔首,
目送歸鴻籬下眠。

 

Dã lão bộc bối

Bách tuế lão ông bất chủng điền,
Duy tri bộc bối lạc tàn niên.
Hữu thì môn sắt độc tao thủ,
Mục tống quy hồng ly hạ miên.

 

Dịch nghĩa

Ông lão quê trăm tuổi, không làm việc đồng áng nữa,
Những năm tháng còn lại chỉ thích phơi lưng trong nắng.
Đôi khi ông bắt rận hay gãi đầu một mình,
Hay tiễn chim hồng về bằng mắt, ngủ ngay bên hàng rào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lão trăm tuổi nay thôi đồng áng
Thích phơi lưng năm tháng về sau
Khi bắt rận, khi gãi đầu
Tiễn chim bằng mắt, ngủ sau hàng rào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ông già trăm tuổi chẳng làm ruộng
Chỉ biết phơi lưng vui cuối đời
Có lúc gãi đầu khi bắt rận
Dưới rào ngủ ngóng tiễn hồng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông già trăm tuổi ở không,
Năm tháng còn lại phơi trong nắng hồng.
Bắt rận gãi đầu mình ông,
Ngủ bên rào tiễn chim hồng dõi bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời