Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 21:48

出城寄權璩, 楊敬之

草暖雲昏萬里春,
宮花拂面送行人。
自言漢劍當飛去,
何事還車載病身?

 

Xuất thành ký Quyền Cừ, Dương Kính Chi

Thảo noãn vân hôn vạn lý xuân,
Cung hoa phất diện tống hành nhân.
Tự ngôn Hán kiếm đương phi khứ,
Hà sự hoàn xa tải bệnh thân?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Cỏ ấm mây mờ vạn dặm xuân
Hoa cung chạm mặt tiễn hành nhân
Bảo rằng Hán kiếm nên bay vút
Sao lại quay xe chở bệnh thân?


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ ấm mây mờ xuân vạn dặm
Hoa tiễn đưa mặt chạm người đi
Võ quan đáng phải ngựa phi
Gửi xe chở bệnh ta thì ra sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời