15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 17:18

昌谷北園新筍其四

古竹老梢惹碧雲,
茂陵歸臥嘆清貧。
風吹千畝迎雨嘯,
鳥重一枝入酒樽。

 

Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 4

Cổ trúc lão tiêu nhạ bích vân,
Mậu Lăng quy ngoạ thán thanh bần.
Phong xuy thiên mẫu nghinh vũ khiếu,
Điểu trùng nhất chi nhập tửu tôn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Ngọn trúc gợi màu mây biếc xinh
Mậu Lăng về sống cản thanh bình
Gió lay vườn trúc chào mưa đến
Chén rượu trúc oằn nghiêng bóng chim


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trúc già lã ngọn ghẹo mây xanh,
Về tựa Mậu Lăng than khổ lành.
Rừng trúc gió lay mưa réo rắt,
Đáy ly chim đậu bóng nghiêng cành !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tre cổ ngọn già vờn mây biếc
Về Mậu Lăng than kiếp thanh bần
Đón mưa gíó thổi ruộng ngàn
Trên cành chim lại rơi quàng chén ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời