15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 17:17

昌谷北園新筍其三

家泉石眼兩三莖,
曉看陰根紫陌生。
今年水曲春沙上,
笛管新篁拔玉青。

 

Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 3

Gia tuyền thạch nhãn lưỡng tam hành,
Hiểu khán âm căn tử mạch sinh.
Kim niên thuỷ khúc xuân sa thượng,
Địch quản tân hoàng bạt ngọc thanh.

 

Dịch nghĩa

Bên bờ suối đá gần nhà, có hai ba mầm cây,
Buổi sáng ra xem thấy măng đã lú ra bên đường.
Xuân năm nay trên bãi cát dòng suối này,
Những cây tre mới như ngọc xanh sẽ làm ra ống sáo, ống tiêu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đá cuội rạch sân, ba bốn nhành,
Sáng trông bóng rễ tía bên mành.
Xuân nay làn nước lăn trên cát,
Tre mới sáo đàn gảy ngọc xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đá cuội, suối nhà khóm mấy hành,
Sáng nhìn bóng rễ tía vươn nhanh.
Năm nay nước lượn trên xuân cát,
Trúc sáo tiêu vừa nẩy ngọc xanh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai ba mầm cây non bên suối
Sáng ra coi măng mới lú rồi
Năm nay bãi cát tre tươi
Làm ra tiêu, sáo xanh ngời ánh châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời