Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 17:16

昌谷北園新筍其一

籜落長竿削玉開,
君看母筍是龍材。
更容一夜抽千尺,
別卻池園數寸泥。

 

Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 1

Thác lạc trường can tước ngọc khai,
Quân khan mẫu duẩn thị long tài.
Cánh dung nhất dạ trừu thiên xích,
Biệt khước trì viên sổ thốn nai (nê).


Vườn bắc Xương Cốc là chỗ ở của Lý Hạ, tại phía tây huyện Nghi Dương, tỉnh Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bóc lớp cật song ngọc lộ rồi,
Người trông măng gốc, vật hơn đời.
Một đêm bùng nhú hàng nghìn đốt,
Mấy tấc bùn đầm giã biệt thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nang rơi thân vượt, ngọc phô bày,
Anh thấy mẹ măng vật quý thay !
Dáng dấp một đêm nghìn thước nẩy,
Bùn ao mấy tấc bỏ lùi đây !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mo rơi hết lộ thân ngà ngọc
Mẹ măng tài rồng vượt ông xem
Vươn cao ngàn thước một đêm
Bỏ xa vài tấc bùn mềm bên ao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời