Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/11/2016 22:15

示弟

別弟三年後,
還家一日餘。
醁醽今夕酒,
緗帙去時書。
病骨猶能在,
人間底事無。
何須問牛馬,
拋擲任梟盧。

 

Thị đệ

Biệt đệ tam niên hậu,
Hoàn gia nhất nhật dư.
Lục linh kim tịch tửu
Tương pho khứ thời thư.
Bệnh cốt do năng tại,
Nhân vấn để sự vô?
Hà tu vấn ngưu mã,
Phao trịch nhiệm kiêu lô!

 

Dịch nghĩa

Xa em sau ba năm,
Về nhà đã hơn một ngày.
Chiều nay em đãi anh rượu lục linh,
Còn trả lại túi đựng sách thời đã qua.
Bệnh thấp khớp vẫn còn,
Chuyện trong cõi người chấm hết hay sao?
Đừng hỏi sao đặt vào ngưu, mã,
Mà không đặt kiêu, lô!


Tác giả viết bài này khoảng năm 813 khi ông lên kinh đô ứng thi, nhưng bị đuổi về vì cha ông tên Lý Tấn Túc, trùng với tên vua đương thời.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau ba năm xa em ứng thí
Đã về nhà sấp sỉ hai ngày
Lục linh rượu quý chiều nay
Lại còn túi sách từ ngày anh đi
Bệnh thấp khớp vẫn y như trước
Còn chuyện đời hết được hay sao?
Hỏi sao ngưu mã đặt vào
Kiêu lô không đặt, biết sao trả lời!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sau ba năm xa cách
về nhà hơn một ngày.
Lục linh đãi chiều nay
Em lại trao túi sách.
Bênh thấp khớp còn hoài
chuyện đời đà hết sạch ?
Hỏi ngựa trâu cầu may
như vứt vào sòng bạc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời