Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2009 21:41

三月過行宮

渠水紅繁擁禦牆,
風嬌小葉學娥妝。
垂簾幾度青春老,
堪鎖千年白日長。

 

Tam nguyệt quá hành cung

Cừ thuỷ hồng phồn ủng ngự tường,
Phong kiều tiểu diệp học nga trang.
Thuỳ liêm kỷ độ thanh xuân lão,
Kham toả thiên niên bạch nhật trường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Sen quanh ngòi nước ôm tường thành
Gió nhẹ liễu mềm học điểm trang
Mấy thuở buông rèm này hoá lão
Ngàn năm xin chịu khoá thanh xuân


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Kênh quanh tường thành phủ đầy sen
Gió vờn cánh nhỏ điểm trang thêm
Rủ rèm mấy độ xuân xanh hết
Chịu khoá ngàn năm ngày lại đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước kênh sen đỏ bọc tường che
Lá nhỏ gió đùa trang nữ e
Rèm rủ mấy hồi tuổi trẻ hết
Nghìn năm khoá được suốt ngày dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lạch sen hồng nương theo tường ngự
Gió lành mời lá nhỏ điểm my
Buông rèm mấy độ già đi
Ngàn năm khoá lại ngày thì dài ghê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời