秦王飲酒

秦王騎虎遊八极,
劍光照空天自碧。
羲和敲日玻璃聲,
劫灰飛盡古今平。
龍頭瀉酒邀酒星,
金槽琵琶夜棖棖。
洞庭雨腳來吹笙,
酒酣喝月使倒行。
銀雲櫛櫛瑤殿明,
宮門掌事報一更。
花樓玉鳳聲嬌佇,
海綃紅文香淺清,
黃鵝跌舞千年觥。
仙人燭樹蜡煙輕,
清琴醉眼淚泓泓。

 

Tần vương ẩm tửu

Tần vương kỵ hổ du bát cực,
Kiếm quang chiếu không thiên tự bích.
Hy Hoà xao nhật pha ly thanh,
Kiếp khôi phi tận cổ kim bình.
Long đầu tả tửu yêu tửu tinh,
Kim tào tỳ bà dạ trành trành.
Động Đình vũ cước lai xuy sinh,
Tửu hàm hát nguyệt sử đảo hành.
Ngân vân trất trất dao điện minh,
Cung môn chưởng sự báo nhất canh.
Hoa lâu ngọc phượng thanh kiều trữ,
Hải tiêu hồng văn hương tiên thanh,
Hoàng nga điệt vũ thiên niên quang.
Tiên nhân chúc thụ chá yên khinh,
Thanh cầm tuý nhãn lệ hoằng hoằng.


Tần vương tức Lý Thế Dân (599-649), người có công lớn nhất cùng với cha Lý Uyên (Đường Cao Tổ) khởi nghĩa diệt nhà Tuỳ dựng lên nhà Đường, được phong là Tần vương. Ông là chủ tướng bình định phía tây, phía đông, phía nam, và năm 626 được vua cha nhường ngôi. Năm 628, ông diệt nhà Lương hoàn toàn thống nhất Trung Quốc, xây dựng Đại Đường thành quốc gia hùng mạnh phồn thịnh. Tuy nhiên ông có nỗi đau lòng là gây ra biến cửa Huyền Vũ giết anh em trai để giành quyền lực sau này thừa kế ngai vàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi tám hướng vua Tần cỡi cọp
Khắp cõi trời kiếm toả màu xanh
Ngày trong êm ả pha lê vỡ
Khói loạn nghìn xưa đã lắng chìm
Đầu rồng trút rượu mời sao rượu
Tỳ bà đêm gãy dậy tưng tưng
Mưa Động Đình êm như sênh thổi
Rượu say muốn bắt trăng ngược đường
Ngân hà dày đặc soi điện ngọc
Chưởng sự trong cung đến báo canh
Lầu hoa phượng gáy đanh kiều mị
Chữ hồng trên biển lụa thơm xinh
Thiên nga xuống múa thân ngay ngắn
Người tiên đốt đuốc khói nhẹ vòng
Đờn êm say mắt lệ rưng rưng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tần vương cưỡi hổ thăm tám cõi
Ánh kiếm ngời xanh chiếu trời xanh
Thái hoà ngày động ly vang tiếng
Ngàn năm tro nạn lặng yên bình
Đầu rồng rót rượi mời sao rượi
Phím vàng tỳ bà đêm lanh tranh
Động Đình mưa đi làm sênh thổi
Vui chén hớp trăng ngược du hành
Mây bạc lát đan bừng điện ngọc
Cửa cung chưởng sự báo sang canh
Lầu hoa phượng ngọc thanh âm đẹp
Chữ hồng lụa biển toả hương thanh
Người tiên đuốc nến cây vương khói
Ly sừng ngàn năm, múa hoàng anh
Đàn lặng mắt say lệ tràn quanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời