Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 20:25

南園其六

尋章摘句老雕蟲,
曉月當簾掛玉弓。
不見年年遼海上,
文章何處哭秋風。

 

Nam viên kỳ 06

Tầm chương trích cú lão điêu trùng
Hiểu nguyệt đương liêm quải ngọc cung
Bất kiến niên niên Liêu hải thượng
Văn chương hà xứ khốc thu phong.

 

Dịch nghĩa

Tuổi già thân tàn đọc sách tìm lấy từng chương từng câu
Gặp lúc trăng buổi sớm như chiếc cung ngọc treo trước rèm
Chẳng thấy năm năm trên biển Liêu Đông
Văn chương chốn nào khóc cùng gió thu.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nhai văn nhá chữ nghề hèn
Trong vành trăng sớm ngỡ rèm treo cung
Năm năm một dải Liêu Đông
Văn chương nào chốn khóc cùng gió thu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Soi văn nấu chữ nát cõi lòng
Trăng sớm làm cung ngọc trước song
Chẳng thấy năm năm trên Liêu hải
Văn chương lúc nào khóc thu phong?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cả cuộc đời gọt văn như mối
Từ sớm mai cho tới tàn canh
Chẳng hay Liêu hải chiến tranh
Than thu khóc gió thôi đành bỏ đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời