Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2012 22:20

南山田中行

秋野明,秋風白,
塘水漻漻蟲嘖嘖。
雲根臺蘚山上石,
冷紅泣露嬌啼色。
荒畦九月稻叉牙,
蟄螢低飛隴徑斜。
石脈水流泉滴沙,
鬼燈如漆點松花。

 

Nam sơn điền trung hành

Thu dã minh, thu phong bạch,
Đường thuỷ liêu liêu trùng trách trách.
Vân căn đài tiển san thượng thạch,
Lãnh hồng khấp lộ kiều đề sắc.
Hoang huề cửu nguyệt đạo xoa nha,
Trập huỳnh đê phi lũng kính tà.
Thạch mạch thuỷ lưu tuyền tích sa,
Quỷ đăng như tất điểm tùng hoa.

 

Dịch nghĩa

Đồng nội mùa thu trong sáng, sắc trời thu trắng
Nước trong ao trong mà sâu, tiếng côn trùng nghe rả rích
Nơi chân mây, rêu mọc trên đá núi
Những cánh hoa màu hồng đang khóc sương lạnh, phô sắc đẹp
Vào tháng chín, nơi con đường vắng, lúa đã trổ chín
Đom đóm bay thấp trên con đường ruộng nghiêng nghiêng
Nơi mạch đá, nước suối chảy thấm cát
Ngọn đèn quỷ như đèn thắp bằng cây sơn lập loè trên hoa tùng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Đồng thu trong, sắc thu trắng
Tiếng trùng rả rích, nước ao lặng
Gót mây rêu phủ trên núi thẳm
Khóc sương hoa lạnh khoe sắc thắm
Ruộng vắng tháng chín lúa trĩu bông
Đom đóm lập loè đường vắng không
Mạch đá suối nước thấm cát nồng
Hắt hiu đèn quỷ điểm hoa tùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đồng thu sáng, cảnh thu trong
Nước ao thăm thẳm rả rích trùng
Chân mây đài rêu trên đá núi
Hoa lạnh ngậm sương, sắc khóc hồng
Ruộng hoang tháng chín cây lúa níu
Đom đóm thấp bay lối gò thông
Mạch đá nước rơi trên cát suối
Đèn ma như sơn thắp hoa tùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đồng trăng sáng, gió lùa mây trắng
Nước lăn tăn, trùng dế kêu kêu
Mây vờn phiến đá phủ rêu
Hoa hồng sương lạnh khóc kêu não nùng
Ruộng lúa không ngay hàng tháng chín
Đom đóm bay thấp thoáng đường gò
Suối từ mạch đá chảy ra
Hoa thông tô điểm đèn ma lập loè.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời