莫種樹

園中莫種樹,
種樹四時愁。
獨睡南床月,
今秋似去秋。

 

Mạc chủng thụ

Viên trung mạc chủng thụ,
Chủng thụ tứ thì sầu.
Độc thuỵ nam sàng nguyệt,
Kim thu tự khứ thu.

 

Dịch nghĩa

Trong vườn chớ trồng cây,
Trồng cây bốn mùa sẽ buồn bã.
Một mình ngủ ở giường phía nam dưới ánh trăng,
Thu năm nay không khác gì thu năm ngoái.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Trong vườn xin chớ trồng cây
Trồng cây sẽ bị buồn lây bốn mùa
Giường nam ngủ dưới trăng soi
Thu nay cùng với thu xưa khác gì?


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trong vườn xin chớ trồng cây
Bốn mùa lòng sẽ đong đầy sầu thôi
Giường nam, dưới nguyệt lẻ loi
Thu này cũng giống như hồi thu xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thiên Thanh

Chớ trồng cây trong vườn
Bốn mùa sẽ sầu vương
Lẻ loi nhìn trăng sáng
Thu nào không bi thương?


Nguồn: Thơ Đường bình chú, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trung tâm nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Vũ Đan Huyền

Chớ trồng cây   

Trồng chi cây ở giữa vườn
Cây trồng suốt bốn mùa vương vương sầu
Giường Nam trăng dỗ giấc sâu
Thu nay phảng phất dường màu thu xưa

Thạch Thảo viên. Monday, May 23, 2011
Vũ Đan Huyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong vườn chớ trồng cây
Trồng cây buồn ắp đầy
Một mình trăng giường nam
Thu năm nào cũng vậy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời