Đói trơ xương, gục ngã
Lông phai hết xoáy hoa
Bờm gáy hồng rơi rụng
Bờm trán trụi xác xơ

tửu tận tình do tại