15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 11:12

浩歌

南風吹山作平地,
帝遣遷吾移海水。
王母桃花千變紅,
彭祖于咸幾回死?

 

Hạo ca

Nam phong xuy san tác bình địa,
Đế khiển thiên ngô di hải thuỷ.
Vương Mẫu đào hoa thiên biến hồng,
Bành Tổ vu hàm kỳ hồi tử?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Gió nam thổi núi thành đất phẳng,
Thiên đế hô sông biển chuyển dời.
Hoa đào vương mẫu ngàn lần nở,
Bành tổ tử sinh được mấy hồi?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió nam thổi núi thành đất phẳng
Vua đổi ta, di chuyển biển khơi
Thọ bằng Bành Tổ mấy người?
Ngàn năm Vương Mẫu thắm tươi hoa đào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời