巴童答

巨鼻宜山褐,
龐眉入苦吟。
非君唱樂府,
誰識怨秋深?

 

Ba Đồng đáp

Cự tỵ nghi sơn cát,
Bàng my nhập khổ ngâm.
Phi quân xướng nhạc phủ,
Thuỳ thức oán thu thâm?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Mũi to cứ áo vải
Mi dài cứ khổ ngâm
Ngài không xướng nhạc phủ
Ai biết oán thu thâm?


Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mũ to mà áo vải thô
Mi dài mà lại bơ phờ khổ ngâm
Nếu không nhạc phủ xướng lên
Sao ai biết oán thu thâm thế nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mũi to mặc vải thô ở núi
Lông mi dài khổ với ngâm nga
Ông không nhạc phủ xướng ca
Thì ai biết oán hận thu làm gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời