Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 10/03/2017 17:13

聞泉

淅淅夢初驚,
幽窗枕簟清。
更無人共聽,
只有月空明。
急想穿岩曲,
低應過石平。
欲將琴強寫,
不是自然聲。

 

Văn tuyền

Tích tích mộng sơ kinh,
U song chẩm điệm thanh.
Cánh vô nhân cộng thính,
Chỉ hữu nguyệt không minh.
Cấp tưởng xuyên nham khúc,
Đê ưng quá thạch bình.
Dục tương cầm cưỡng tả,
Bất thị tự nhiên thanh.

 

Dịch nghĩa

Tiếng róc rách ban đầu làm kinh động giấc ngủ,
Chiếu cói, gối cỏ bên song cửa sổ u tịch.
Không có ai cùng nghe,
Ngoài vừng trăng sáng lặng lẽ.
Nghĩ nhanh tới khúc nhạc xuyên đá núi,
Thực ra chỉ là dòng suối chảy trên đá phẳng.
Nếu miễn cưỡng dùng đàn để diễn tả tiếng đó,
Không thể nào giống âm thanh tự nhiên được.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng róc rách làm kinh giấc ngủ
Chiếu cói đan, gối cỏ bên song
Không ai lúc đó nghe cùng
Ngoại trừ lặng lẽ vừng trăng sáng ngời
Nghĩ nhanh đến khúc soi đá núi
Thực ra là tiếng suối đá bằng
Dùng đàn diễn tả âm thanh
So tự nhiên ắt là không giống rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Róc rách làm tan giấc mộng
Chiếu cói gối cỏ bên song.
Không cùng với ai nghe đặng
ngoài trên không sáng vầng trăng.
Nghĩ nhanh khúc nhạc xuyên đá
chỉ là suối chảy đá bằng.
Miễn cưỡng dùng đàn diễn tả
tự nhiên không giống thanh âm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời