寄王舍人竹樓

傲吏身閑笑五侯,
西江取竹起高樓。
南風不用蒲葵扇,
紗帽閑眠對水鷗。

 

Ký Vương xá nhân trúc lâu

Ngạo lại thân nhàn tiếu ngũ hầu,
Tây giang thủ trúc khởi cao lâu.
Nam phong bất dụng bồ quỳ phiến,
Sa mạo nhàn miên đối thuỷ âu.

 

Dịch nghĩa

Làm quan chức nhỏ, việc ít, cười ngạo bọn quan lớn,
Bên bờ tây dòng sông lấy tre cất lầu cao.
Sẵn có gió nồm, đâu cần dùng tới quạt lá cọ,
Đội mũ lụa mà ngủ an nhàn trước đám chim nước.


Vương xá nhân thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chức lại nhàn thân, nhạo ngũ hầu
Bên sông chọn trúc dựng nên lầu
Gió nam hây hẩy không cần quạt
Mũ lụa, ngủ nhàn trước thuỷ âu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Quan ngông cười bọn ngũ hầu
Chim âu kết bạn dựng lầu trúc chơi
Bịt tai nằm khểnh ngủ vùi
Gió Nam phe phẩy thảnh thơi sớm chiều.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Quan thảnh thơi cười ngạo ngũ hầu,
Sông tây lấy trúc cất lầu cao.
Gió nam thổi mát, cần chi quạt,
Mũ lụa thanh nhàn ngủ cạnh âu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lại nhỏ yên thân ngạo ngũ hầu,
Tây giang lấy trúc tạo nên lầu.
Gió nam sẵn đó, dùng chi quạt,
Mũ lụa, nằm ngơi trước thuỷ âu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm chức nhỏ, việc nhàn, cười quan lớn
Bên sông tây mặc sức cất lầu tre
Gió nồm nam, đâu cần quạt đêm hè
Chùm mũ lụa, ngủ trước âu thoải mái.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Lại nhàn coi rẻ chức công hầu,
Lấy trúc Tây giang đề dựng lầu;
Cửa lọt gió nam không phải quạt,
Mũ the ngủ chống với chim âu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ung dung lại nhỏ ngạo quan to
Lầu trúc bờ tây thoả ước mơ
Sẵn ngọn gió nam đâu mượn quạt
Mũ hoa nằm ngủ cạnh đàn cò

Chưa có đánh giá nào
Trả lời