夜宴南陵留別

雪滿前庭月色閑,
主人留客未能還。
預愁明日相思處,
匹馬千山與萬山。

 

Dạ yến Nam Lăng lưu biệt

Tuyết mãn tiền đình nguyệt sắc nhàn,
Chủ nhân lưu khách vị năng hoàn.
Dự sầu minh nhật tương tư xứ,
Thất mã thiên sơn dữ vạn sơn.

 

Dịch nghĩa

Tuyết rơi ngập sân trước, ánh trăng an nhàn,
Chủ nhân ân cân lưu giữ, khách khó mà đi ngay được.
Cứ nghĩ đến sáng mai,
Một mình một ngựa, vượt ngàn vạn núi, vẫn nhớ tới nhau.


Nam Lăng nay thuộc tỉnh An Huy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng an nhàn, trước sân ngập tuyết
Chủ ân cần lưu khách không buông
Sáng mai từ biệt lên đường
Một mình một ngựa viễn phương chạnh sầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầy sân tuyết ngập ánh trăng soi
Lòng chủ ân cần khách khó rời
Mai vượt muôn non qua vạn núi
Tương tư dằng dặc dạ buồn ơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời