Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/07/2017 06:38 bởi tôn tiền tử
Lý Giác 李覺 tương truyền là một sứ thần nhà Tống có lần sang cố vấn cho nhà Tiền Lê vào năm 986. Thiền uyển tập anhĐại Việt sử ký toàn thư có chép về sự kiện này và một số bài thơ đối đáp giữa Lý Giác với các thiền sư Pháp Thuận, Khuông Việt.