Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2017 06:48

贈法順禪師

幸遇明時贊盛猶,
一身二度使交州。
東都兩別心尤戀,
南越千重望未休。
馬踏煙雲穿浪石,
車辭青嶂泛長流。
天外有天應遠照,
溪潭波靜見蟾秋。

 

Tặng Pháp Thuận thiền sư

Hạnh ngộ minh thì tán thịnh do,
Nhất thân nhị độ sứ Giao châu.
Đông đô lưỡng biệt tâm vưu luyến,
Nam Việt thiên trùng vọng vị hưu.
Mã đạp yên vân xuyên lãng thạch,
Xa từ thanh chướng phiếm trường lưu.
Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu,
Khê đàm ba tĩnh kiến thiềm thu.

 

Dịch nghĩa

May mắn được gặp thời thịnh trị giúp được nhiều mưu
Một thân hai lượt đi sứ châu Giao
Hai lần từ biệt Đông đô, lòng càng lưu luyến
Đất Nam Việt xa xôi nghìn trùng, tôi ngóng trông hoài
Chân ngựa đạp khói mây, băng qua đá lởm chởm
Bánh xe từ giã núi xanh, rồi lại lênh đênh tiếp trên sông dài
Ngoài trời lại có trời, nên soi sáng xa
Để khe đầm sóng lặng, được thấy bóng trăng thu


Thiền uyển tập anh chép năm Thiên Phúc thứ 7 (986), sứ Tống là Lý Giác sang ta. Vua thấy pháp sư Đỗ Thuận có tiếng giỏi, vua Lê Đại Hành sai cải trang làm người lái đò chèo thuyền đi đón Lý Giác ở Giang Khúc. Lý Giác thấy Đỗ Thuận giỏi thơ văn, bèn tặng bài thơ trong đó có câu “Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu”. Vua đưa cho Khuông Việt xem bài thơ ấy. Khuông Việt xem, sư tâu “Câu thơ ấy sứ Tàu có ý tôn trọng bệ hạ cũng như vua của họ vậy”.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thanh Mại

Mừng gặp thái bình giúp tri mưu
Một thân hai lượt sứ Giao châu
Đông đô đôi biệt se lòng khách
Nam Việt nghìn trùng mỏi mắt nhau
Ngựa đạp khói mây băng đá hiểm
Xe bòn rừng biếc vượt dòng sâu
Ngoài trời còn có trời nên chiếu
Sóng lặng khe đầm, rọi mảnh thâu


Nguồn: Giai thoại văn học Việt Nam, NXB Văn học, 1988
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Hồng

May mắn gặp thời được giúp vua
Giao châu hai bận sứ Đông đô
Hai lần giã biệt lòng lưu luyến
Nam Việt trời Nam vạn dặm xa
Ngựa đạp khói mây băng đá sắc
Sóng xanh núi biếc gió ngàn đưa
Ngoài trời còn có trời cao chiếu
Suối đầm sóng lặng ánh trăng ngà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

May gặp sáng thời lo việc lớn
Một thân hai chuyến sứ Giao Châu
Đông Đô đôi biệt lòng lưu luyến
Nam Việt nghìn trùng ngóng chửa thôi
Ngựa đạp khói mây qua đá sóng
Xe rời vách dựng nổi sông dài
Ngoài trời lại có trời xa chiếu
Đầm suối sóng yên ngắm nguyệt thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời