望江南其四

多少淚
斷臉復橫頤
心事莫將和淚說
鳳笙休向淚時吹
腸斷更無疑

 

Vọng Giang Nam kỳ 4

Đa thiểu lệ
Đoạn kiểm phục hoành di
Tâm sự mạc tương hoà lệ thuyết
Phượng sinh hưu hướng lệ thời xuy
Trường đoạn cánh vô nghi

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Chan chứa lệ
Dọc má lại ngang môi
Tâm sự khôn đem hoà lệ tả
Phượng sinh đừng thổi lúc châu rơi
E sẽ đoạn trường thôi


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lệ đầy vơi
trên môi trên má
Chứa chan chưa kịp tả nỗi lòng
Xin đừng thổi khúc “Phượng Sinh”
Chỉ làm đứt ruột một mình ta thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời