望江南其二

閒遠夢
南國正清秋
千里江山寒色暮
蘆花深處泊孤舟
笛在月明樓

 

Vọng Giang Nam kỳ 2

Nhàn viễn mộng
Nam quốc chính thanh thu
Thiên lý giang sơn hàn sắc mộ
Lư hoa thâm xứ bạc cô châu
Địch tại nguyệt minh lâu

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xa vời mộng
Nam quốc tiết thanh thu
Ngàn dặm giang sơn chiều vẻ lạnh
Thuyền trơ đâu tít mé bông lau
Tiếng địch vẳng trăng thâu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhàn ở không phương xa nằm mộng
Thấy miền nam long trọng đón thu
Núi sông ngàn dặm chiều lu
Thuyền đơn nghỉ bãi tít mù hoa lau
Lầu trăng sáo thổi canh thâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời