清平樂

別來春半,
觸目愁腸斷。
砌下落花如雪亂,
拂了一身還滿。

雁來音信無憑,
路遙歸夢難成。
離恨恰如春草,
更行更遠還生。

 

Thanh bình nhạc

Biệt lai xuân bán,
Xúc mục sầu trường đoạn.
Xế hạ lạc hoa như tuyết loạn,
Phất liễu nhất thân hoàn mãn.

Nhạn lai âm tín vô bằng,
Lộ dao quy mộng nan thành.
Ly hận cáp như xuân thảo,
Cánh hành cánh viễn hoàn sinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nửa xuân ly biệt
Đối cảnh sầu khôn xiết
Hoa rụng dưới thềm như vãi tuyết
Dính khắp cả người hầu hết

Nhạn về âm tín vô bằng
Đường xa giấc mộng khôn thành
Ly hận cỏ xuân nào khác
Càng xa cách mọc càng nhanh


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Nửa xuân li biệt,
Chớp mắt sầu đà hết.
Thềm trước tả tơi hoa tựa tuyết,
Vừa quét lại rơi, khôn xiết.

Thư nhạn như gió thoảng qua,
Quan san ngăn mộng về nhà.
Tha phương hận như xuân thảo,
Sống nhờ càng toả càng xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa nhau đã nửa xuân có nhẽ
Mắt u buồn ruột sẻ làm đôi
Hoa như tuyết xếp đống rơi
Vừa thu dọn được mà rồi lại rơi

Nhạn tới chẵng tăm hơi ai gửi
Đường xá xa mòn mỏi mộng về
Cỏ xuân như nỗi chia ly
Càng đi càng thấy tức thì mọc thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời