采桑子其一

亭前春逐紅英盡,
舞態徘徊,
細雨霏微,
不放雙眉時暫開。

綠窗冷靜芳音斷,
香印成灰,
可奈情懷,
欲睡朦朧入夢來。

 

Thái tang tử kỳ 1

Đình tiền xuân trục hồng anh tận,
Vũ thái bồi hồi,
Tế vũ phi vi,
Bất phóng song my thời tạm khai.

Lục song ngâm tĩnh phương âm đoạn,
Hương ấn thành hôi,
Khả nại tình hoài,
Dục thuỵ mông lung nhập mộng lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Bên đình xuân dục hoa hồng hết
Điệu múa bồi hồi
Lún phún mưa rơi
Chẳng nở đôi mày tạm lúc tươi

Lục song lạnh ngắt phương âm dứt
Hương ấn tàn rồi
Khốn nỗi tình hoài
Chợp mắt mơ màng mộng tới nơi


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước đình vẻ xuân hồng đã hết
Điệu múa nay chỉ biết dùng dằng
Mưa rơi lả tả giăng giăng
Đôi mi không phóng nhìn đang khép hờ

Rèm xanh lạnh tiếng tơ đã dứt
Dấu nhang còn đôi chút tro tàn
Sao nài nỗi nhớ lan man
Muốn đi ngủ đặng mộng vàng mung lung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời