Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
Tạo ngày 09/07/2005 12:07 bởi Vanachi
Lý Cảnh tức Nam Đường Trung Chủ (916-961). Ông ham đọc sách làm thơ, sở trường cưỡi ngựa bán cung. Tuy là một vị vua song không nhiệt tâm về chính trị. Sách Thập quốc Xuân Thu nói: “Ông trước có dựng một căn nhà nhỏ ở trước thác Lư Sơn, định chung thân ẩn cư ở đấy, về sau ông bắt buộc phải thừa kế làm vua không thể lẩn tránh”. Từ của ông hiện chỉ còn 5 bài. Ông có một vị trí rất cao trong văn học sử.