Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Triệu Cát (2 bài)
- Lã Bản Trung (5 bài)
- Chu Tử Chi (6 bài)
- Chu Đôn Nho (16 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/09/2008 07:24 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/09/2008 07:30 bởi hongha83
Lý Cương 李綱 (1083-1140) tự Bá Kỷ 伯紀, là danh thần đầu đời Tống chống quân Kim, ông là quan võ, anh hùng dân tộc của triều Tống. Năm thứ hai niên hiệu Chính Hoà (1112) đời Tống Huy Tông, Lý Cương đỗ tiến sĩ, nhậm chức Thái thường thiếu khanh. Đời Tống Khâm Tông, ông giữ chức Binh bộ thị lang, Thượng thư hữu thừa. Năm Tịnh Khang thứ nhất (1126), quân Kim đánh chiếm Biện Kinh, Lý Cượng nhậm chức thứ sử trấn thủ Biện Kinh, ông đã kêu gọi quân dân cùng nhau đoàn kết chống giặc và cuối cùng đã đẩy lui quân Kim ra khỏi cõi bờ đất Tống. Khi giữ chức Tể tướng, Lý Cương đã đề ra những chính sách tiến bộ nhưng rồi bị bọn gian thần chèn ép, bất đắc chí rồi mất.

Lý Cương để lại nhiều thơ, văn, từ phú, hình tượng sinh động, phong ách trầm hùng. Có các trước tác Lương Khê tiên sinh văn tập 梁溪先生文集, Tĩnh Khang truyền tín lục 靖康傳信錄, Lương Khê từ 梁溪詞.