春怨

白馬金羈遼海東,
羅帷綉被臥春風。
落月低軒窺燭盡,
飛花入戶笑床空。

 

Xuân oán

Bạch mã kim ky Liêu Hải đông,
La duy tú bị ngoạ xuân phong.
Lạc nguyệt đê hiên khuy chúc tận,
Phi hoa nhập hộ tiếu sàng không.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đất Liêu Đông ngựa trắng cương vàng
Màn lụa chăn thêu giấc gió xuân
Hiên thấp trăng tà nhìn nến hết
Hoa cười giường vắng lượn vào màn

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Đất Liêu Hải đông cương vàng ngựa trắng
Chăn thêu màn lụa nằm với xuân phong
Trăng tà hiên thấp kìa nhìn nến cạn
Hoa bay vào màn cười cợt giường không.

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liêu Đông ngựa trắng cương vàng,
Chăn thêu màn lụa mơ màng gió xuân.
Trăng hiên thấp, nến mờ dần,
Hoa cười bay lượn vào màn giường không.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cương vàng ngựa trắng Liêu Hải đông,
Màn lụa chăn thêu ngủ gió đông.
Hiên thấp trăng tà nhìn nến cạn,
Hoa bay màn trướng cợt giường không.

44.25
Trả lời